7.4 Licht op duistere plekken

Toen de mist van de verwarring optrok en het belang van seksuele selectie opnieuw werd onderkend, bijna 100 jaar na Darwin en er inmiddels ook veel meer bekend was over genetica, werd een aantal zaken duidelijk die een soort bouwstenen vormen voor de nieuwe psychologie, zoals: 

  1. Alles draait om het fenomeen medium of interface
  2. Het geheel is meer dan de som der delen
  3. Verklaring achteraf.

Meer weten? Zie KLIK