7.1 Vanwaar een nieuwe psychologie?

In deze inleiding staan we stil bij de noodzaak om de huidige psychologie te vervangen door een betere en die noodzaak hangt, merwaardigerwijs, samen met het grote succes van de psychologie in het verleden. Als verklaringsmodel voor het gedrag van mensen biedt de psychologie inmiddels al weer ruim honderd jaar een gemeenschappelijk raakvlak voor de inrichting van de maatschappij. Psychologie is dan ook, in nauwe samenhang met de andere sociale wetenschappen, uitgegroeid tot een van de belangrijkste pijlers van onze huidige Westerse maatschapij. Om als gemeenschappelijk platform te kunnen dienen, moet de psychologie (onder andere) aan criteria voldoen als eenduidigheid en waarheidsgetrouwheid. Helaas is dat niet het geval:

Samenvattend kunnen we concluderen dat de psychologie in een voor-wetenschappelijke staat verkeert, maar dat psychologische uitspraken desalnietemin als waarheden worden gebruikt. Blijkbaar kunnen we niet zonder en dus is het tijd voor een andere, een nieuwe psychologie. Om te begrijpen waarin die nieuwe verschilt van de oude, gaan we even een kleine tweehonderd jaar terug in de tijd. We verplaatsen ons naar Londen in 1838 om kennis te maken met een zekere Charles Darwin. 

                                                  

Meer weten? Zie Klik