1.09.9.1 De media

In de jaren zeventig van de vorige eeuw gaf Dawkins het ego van de mens, net als Darwin een eeuw daarvoor had gedaan, een enorme dreun. Hij stelde dat de mens, net als iedere andere diersoort, primair een medium was voor genen om zich te verspreiden. Anders gezegd: we zijn slechts' een doorgeefluik voor waar het echt om gaat: de verspreiding van genen. 

                        

'Slechts' tussen aanhalingstekens want de mens is wel een heel ingenieus doorgeefluik dat daarom ook enige toelichting verdient.  

  1. De mens als medium voor genen
  2. Het medium Brein
  3. Het medium Kostbare signalen
  4. Het medium Gedrag

Meer weten? Zie Van Darwin naar nu