7.8 Speciale onderwerpen

Als we niet overleving maar reproductie als uitgangsunt nemen, ontstaat er een geheel nieuwe kijk op de psychologie of beter gezegd een geheel nieuwe psychologie. Dat betekent dat een aantal klassieke problemen nu op een andere, meer vruchtbare manier kunnen worden benaderd. In dit deel komt een aantal mythes en misverstanden aan bod. En dat zijn er nogal wat: kleuren, vormen en afstanden, wat is waarheid, wat is ‘normaal’, hoe ouders (proberen) hun kinderen op te voeden, hoe kinderen hun ouders opvoeden; waarom hebben we zo’n verkeerd onderwijs? Er zitten, in relatie tot seksuele selectie, ook goedbedoelde adviezen tussen op intellectueel, economisch en esthetisch gebied.  

  1. Casus Phineas Cage
  2. De pratende primaat
  3. De swingende primaat
  4. De pennende primaat
  5. De lezende primaat
  6. De roddelende primaat
  7. De peinzende primaat
  8. De zelfbewuste primaat
  9. De gelovige primaat

Nog uitwerken?

 

Meer weten? Zie KLIK