7.3.5 Trias: motivatie-strategie-gedrag

Om de werking van het menselijke brein te begrijpen, benadert EP menselijk gedrag vanuit de geëvolueerde functionaliteiten van het fenomeen differentiatie van fundamentele motivatie. Bij ieder van de drie fundamentele motivaties die het motivatieprofiel van het individu bepalen, behoort een sociale strategie. Deze strategie wordt gestuurd door het motivatieprofiel van het individu en staat zelf in het teken van het verwerven en behouden van partners en resources.

                           

 

Wat van het onderstaande hebben we nodig als UITGANGSPUNT voor verklaring van Ind.verschillen in besluitvorming. Die principes of mechanismen formuleren als uitgangspunten en .. de rest weglaten of naar bijlage!

 


Daarbij zijn een aantal aandachtspunten per onderdeel van de trias van belang:

MOTIVATIE

SOCIALE STRATEGIE

GEDRAG

Kortom, iedere keuze bij de sociale interactie wordt bepaald door de fundamentele motivatie waarmee het individu zijn sociale strategie inzet om zijn doel van reproductief succes te bereiken.

Meer weten? Zie Uitgangspunten functionele lijn