2.2 Het brein

De term 'brein' verwijst hier niet zozeer naar de hersenen als fysiek orgaan, als wel naar de functies die dit orgaan vervult en in het Engels wordt aangeduid met de term 'mind'. Hier staat de ontwikkeling centraal van het brein als eerste zenuwbaan naar het brein van de huidige Hss. Een groot aantal functies en functionaliteiten van het brein passeert daarbij de revue. 

Om de ontwikkelingen conceptueel te verhelderen, beschrijven we die 'entiteiten' steeds aan de hand van het volgende kwartet: 

Aan de orde komen: 

  1. De functies van het brein
  2. De functionaliteiten om die functies te ondersteunen
  3. De essentiele entiteiten: motivatieprofiel etc.

Het individuele motivatieprofiel geeft weer aan welke van de volgende drie fundamentele samenwerkingsposities het individu de voorkeur geeft:

 Drie aspecten spelen daarbij een hoofdrol: de problemen en bijbehorende adaptaties die betrekking hadden kking op drie sociale domeinen (Campbell & De Waal, 2011; Dorrough et al., 2015; Rich Harris, 2011; Weisel & Boehm, 2015).

 

 

  1. Conclusies.

Meer weten? Zie Adaptief-belangperspectief