7.2.2.1.2 Menselijke brein

EP beschouwt de menselijke natuur als een gevolg van geëvolueerde, soort-specifieke eigenschappen. Daarbij was de informatieverwerkende architectuur van het brein de voornaamste factor. Inmiddels is bekend dat het brein ook een tweeledige informatiegenererende functie heeft:

Deze (drie)dubbele functionaliteit stelt extra hoge eisen aan het menselijke brein. We staan daarom even stil bij het ontstaan, de opbouw en de werking ervan. Op basis van de hier weergegeven informatie zijn een aantal uitgangpsunten geformuleerd die in het betoog zelf onder '1.2 Uitgangspunten vanuit de functionele lijn' zijn opgenomen.   

  1. Het menselijke brein in een historisch kader
  2. Modulaire architectuur
  3. Primaire functie: ondernemen van actie
  4. Secundaire (evolutionaire) functie
  5. Het evolutionaire resultaat: the predictive mind.

Meer weten? Zie Het brein