7.3.1 Basisprincipes van het huidige brein

Om de werking van het menselijke brein te begrijpen, benadert EP menselijk gedrag vanuit de geëvolueerde functionaliteiten van het brein. Deze functionaliteiten vormen de uitgangpunten die het mogelijk maken om individuele verschillen in besluitvorming te kunnen duiden.

wellicht volgorde veranderen...

1: 

2:

3:

4: 

5: 

6: 

7: 

8: 

9: 

10: 

Meer weten? Zie Uitgangspunten functionalistische lijn