1. Het fylogenetisch perspectief

De centrale vraag in het fylogenetische perspectief is: hoe verandert gedrag (KK) als een functie van de evolutionaire geschiedenis? Meer concreet gaat het hierbij om vragen als: 

We hanteren daarbij de volgende denkrichting:

We beginnen onze verheldering dus met die concepten die het verst verwijderd zijn van het onderzoeksobject, de eigenschappen die aan het begin van de verklaringsketen staan. Daar liggen immers de factoren die de (on)mogelijkheden en bandbreedten van KK bij de huidige mens bepalen. Om de ontwikkeling van de mens tot Hss te onderzoeken, gaan we hier in eerste instantie in op de min of meer objectieve evolutionaire tijdlijn van Hss. Daarna lichten we de tijdlijn meer inhoudelijk toe en duiden we enkele bijzondere perioden daarbinnen.

Aan de orde komen: 

  1. De evolutionaire tijdlijn van de Hss
  2. Toelichting op de tijdlijn
  3. Cruciale evolutionaire ontwikkelingen op soortniveau
  4. Conclusies.

Meer weten? Zie Inleiding