1.1 Tijdlijn

Tot de mogelijke voorlopers van de huidige Homo sapiens sapiens (HSS) rekent men doorgaans de Praeanthropus, de Ardipithecus en de Australopithecus; over de Sahelanthropus lopen de meningen nog uiteen (Cela-Conde & Ayala, 2003). Hoewel de meest serieuze kandidaat als voorloper van de huidige mens Homo erectus lijkt te zijn, valt niet te ontkennen dat het menselijke verleden een enorm aantal kleinere en grotere transities herbergt. Al deze verschillende veranderingen hebben in meerdere of mindere mate bijgedragen tot de ontwikkeling van wat nu Homo sapiens sapiens wordt genoemd (Foley, 2016). Onderstaand overzichten geven daarvan een impressie.

                        

Fig. x. Evolutie van Homo sapiens sapiens na de laatste gezamenlijke voorouder (LCA) ca. 7-5 miljoen (Ma) met enkele (vermoedelijke) hominide voorlopers. 

                       

                       

Fig. x. Evolutie van Homo sapiens sapiens vanaf de LCA en enkele (vermoedelijke) hominide voorlopers waarbij de drie aangegeven soorten wellicht behoren tot één en dezelfde soort (Lordkipanidze et al., 2013) 

 

         

Fig. x: Vrouwelijke Homo erectus, reconstructie door John Gurche, gebaseerd op ER 3733 (Smithsonian Institute, 2019) en reconstructie van de zogenoemde Whitehawk woman, ca. 5.000 jaar geleden in Sussex

*) We baseren ons hier in belangrijke mate op de indeling en definities van Buss, 2004; Foley, 2016; Gibbons, 2014; Hare et al., 2012; Hare, 2017; Hawkes, 2013; Smithsonian, 2020; Potts, 2012; Stringer, 2016 en Tooby & DeVore, 1987; Tooby & Cosmides, 1992. Voor een recent overzicht, zie Burkart et al., 2014; Cody Prang, 2019; DeFilepe, 2011; Hare, 2017; Holstein & Foley, 2017.

Meer weten? Zie Fylogenetisch perspectief