2.1.2.2 Taakverdeling

Voeding en taakverdeling zijn nauw met elkaar verbonden. Voeding is essentieel om te overleven. Met de jacht begon een nieuwe fase in de ontwikkeling van de hominiden. Met de kennis om vuur te maken, had de mens zich kunnen ontwikkelen van fructivoor tot omnivoor. Gezien het belang van Omega-3 (DHL) voor de ontwikkeling en lipiden het onderhoud van het brein, maakte ook de visvangst deel uit van de jacht (Crawford & Broadhurst, 2012). Jagen en vissen betekende dat samenwerking van groot belang werd. Daartoe werden coalities gevormd op basis van vriendschap en vertrouwen zodat het kunnen onthouden van het gezicht en de fysieke en mentale eigenschappen van andere groepsleden en hun individuele eigenschappen van belang werd. Dit maakte het noodzakelijk dat het brein een (nog) grotere opslag-, geheugen- en categorisatiecapaciteit kreeg waardoor de omvang van de zes-laagse neocortex toenam (Dunbar, 1998).

Tijdperk

Oorzaken

Gevolgen

Meer weten? Zie Cognitive niche