7.2.1.2.09 Toenemende groepsomvang

Om zich beter te kunnen verdedigen tegen hun rivalen, streefden de aan het Turkana meer en de Omo rivier verblijvende semi-nomadegroepen door coalities naar een uitbreiding van het aantal groepsleden. Dit grote aantal groepsleden had echter ook sociale consequenties. De toenmalige samenleving werd gedomineerd door politiek georiënteerde hiërarchieën. Jagers-verzamelaars zijn overwegend egalitair. Als reden wordt vaak gezien dat zij geen bezittingen vergaren. Dit verklaart echter niet alles. Onze naaste familie, de chimpansees en gorilla’s, hebben evenmin bezittingen maar laat wel een door mannen gedomineerde hiërarchie zien. Het ontbreken van ‘rijkdom’ verklaart dus niet alles. Bij seksuele reproductie en selectie speelt hiërarchie een belangrijke rol: de positie van een man in een groep bepaalt in belangrijke mate zijn toegang tot vrouwelijke partners en resources. Naarmate de complexiteit van de sociale interacties toenam in een in omvang toenemende groep, had dit ook consequenties voor de aanwas van de neocortex (Dunbar, 1998). De groei van de groep bevorderde de onderlinge concurrentie onder de mannen. Dominance hierarchy, leiderschap – en daarmee ook volgerschap - werd belangrijk, vooral voor de toegang tot partners, voedsel en andere schaarse goederen (Cummins, 1996). Door de gevechten tussen de groepen en de interne concurrentie nam de agressie tussen mannen toe. Steeds meer mannen verschenen op het toneel die de zeggenschap over de groep opeisten zodat de oorspronkelijke egalitaire organisatievorm geleidelijk overging in een meer, al bij de primaten aanwezige, hiërarchische oriëntatie (Boehm, 1993).

Meer weten? Zie Cognitieve niche