7.2.1.2.12 Alloparenting

Volgens de cooperative breeding hypothesis, was (meestal familiale, vrouwelijke) hulp bij het grootbrengen van kinderen in het Pleistoceen essentieel (Hrdy, 1999). Dit unieke systeem, dat geheel nieuw was voor een aap, bood hominide vrouwen de mogelijkheid om ‘kostbare’ (in die zin dat er veel tijd, energie en middelen in de zorg en opvoeding kon worden geïnvesteerd) kinderen te baren zonder grote, tussenliggende periodes. Voor andere soorten is het gezamenlijk opvoeden van kinderen vrij uniek: slechts 3% van de zoogdieren en 17% van de vogels zorgen voor een gezamenlijke opvoeding. Alloparenting, de hulp bij de opvoeding van kinderen, maakte het de mens ook uiteindelijk mogelijk om Afrika te verlaten (Hrdy, 2006).

Meer weten? Zie Cognitieve niche