7.2.2.1.2.2 Modulaire architectuur

EP richt zich vooral op de ontwikkelingen van de mens tijdens het Pleistoceen vanaf ca. 1.8 miljoen jaar geleden. In deze periode evolueert het brein van de hominide voorouders van de mens en de jagers-verzamelaars en neemt met groeispurts in omvang toe van ca. 450 cm3 tot ca. 1350 cm3, vooral in de periode van 500.000 – 100.000 jaar geleden (Buss, 2016, p. 19-21). De groeispurt is een opvallend fenomeen omdat het brein vanaf de conceptie en de daaropvolgende groei van het individu kennelijk noodzakelijke hoge ontwikkelings- en onderhoudskosten met zich brengt. De oorzaak van de hoge kosten is de complexe architectuur van het menselijke brein dat talloze probleemoplossende modules en verbindingen bevat.

Modulariteit

Iedere module is domein-specifiek en inhoud-afhankelijk ontworpen voor het toepassen van verschillende, specifieke concepten, principes, inferentieprocedures, regulerende variabelen en besluitvormingsregels en berekeningsprocessen voor het bepalen van individuele waarde- en toepassingsbepalingen (Cosmides & Tooby, 2013; Tooby & Cosmides, 1992). Gezien de hoge energiekosten van het brein voor het individu, bespaart het orgaan op alle mogelijke manieren zo veel mogelijk energie. De modulaire indeling is daartoe een uitstekende oplossing (Betzel et al., 2016) (Mengistu).

Als men zich niet beperkt tot informatieverwerking maar, in het kader van gevonden willen worden als partner, ook het genereren van informatie in ogenschouw neemt, en ook de daaruit voortkomende en voortbouwende interactiviteit binnen en buiten het brein, ligt daar een tweede verklaring voor de groeispurt annex toenemende complexiteit van het brein. Naast de al genoemde (deel)functies moet het brein zichzelf immers ook nog eens als aantrekkelijk afficheren voor de juiste soort partners. Dit impliceert dat iedere module knecht is van twee meesters: vinden en gevonden worden. En dat impliceert weer een derde (meta)positie die balans aanbrengt tussen de beide functies.

vraag: zijn er aparte modules voor zoeken en voor adverteren of zijn dat, kostenbesparing, twee kanten dezelfde medaille.

Analogie

De werking van een module kan het beste worden vergeleken met een computer softwareprogramma waarbij informatieverwerking wordt verricht met behulp van logaritmes (Kim et al., 2019). Iedere module volgt een domein-specifiek, content-gerelateerde proces. Voor het oplossen van nieuwe problemen worden tijdelijke verbindingen gelegd tussen de verschillende gespecialiseerde, neurale netwerken die zijn gespecialiseerd in het oplossen van een deeltaak van het nieuwe vraagstuk. Het brein stuurt alle externe en interne activiteiten van de mens aan, en is primair ontstaan voor de bevordering van de fitness van het individu (Tooby & Cosmides, 1995). Veel verwachtingen over menselijk gedrag is contra-intuïtief omdat vele eigenschappen die aan het brein worden toegekend, een oneigenlijk beeld en verwachtingspatroon bieden als ze niet in een evolutionair perspectief kunnen worden geplaatst i.c. beoordeeld worden op hun dubbelrol: zoeken en adverteren.

Meer weten? Zie Menselijke brein