Bijlage x.1.2 Verklaringsbrug

In dit onderzoek worden deze blokken gebruikt om de brug te bouwen die de mens als soort (met accent op biologische factoren, vanuit een gedetermineerd verleden handelend) verbindt met de mens als individu (met accent op sociale factoren, naar een open toekomst handelend).

                            

Aangezien de literatuur in dezen nogal fragmentarisch en chaotisch is, er is nog sluitende epistemologie, is hier gekozen voor een pragmatisme aanpak in de vorm van het zogenaamde incrementalisme: bij complexe vraagstukken kan men het best de brug bouwen terwijl men er overheen loopt en bij voorkeur van twee kanten, waarbij functionaliteit voorop staat: vorm volgt functie!

Meer weten? Zie Nieuwe kader met schema's