2.3.1.2 Narratieven

Hoewel hier wordt voldaan aan de epistemologische voorwaarden om te komen tot een 'compleet' inzicht in individuele verschillen in besluitvorming, kent deze benadering een fundamenteel probleem. Aangezien er waarschijnlijk tal van mediërende en modererende processen benoemd kunnen worden, zouden er op deze wijze ontzetten veel (deel)vragen beantwoord moeten worden op basis van de literatuur. Daarmee is de kans groot dat het beoogde inzicht in termen van een holon weer verloren gaat. Daarom is gekozen voor een deels narratief-conceptuele rapportage: de niet-cruciale conceptuele schakels worden in verhalende vorm ingevuld. De fundamentele vragen worden alleen toegepast op het kernthema van dit onderzoek: KK.  

Meer weten? Zie Incrementalisme