Module F. Algehele discussie

In deze afsluitende module  een algehele discussie, kritische reflectie en suggesties voor vervolgonderzoek.

 

 

Meer weten? Zie ELO-EvoPsy