Bijlage x.1.1 Bouwblokken

De vier fundamentele vragen van het epistemologisch kader zijn ontleend aan Tinbergen en luiden:                

  1. De ultimate waarom-vraag: vanwaar de noodzaak van/voor individuele verschillen in besluitvorming? 
  2. De mechanistische vraag: hoe werken individuele verschillen in besluitvorming?
  3. De fylogenetische ontwikkelingsvraag: wat is hun ontstaansgeschiedenis?
  4. De ontogenetische ontwikkelingsvraag: hoe ontstaan ze bij de huidige mens?      

De antwoorden op deze vier vragen kan men metaforisch gebruiken als epistemologische bouwblokken om werkenderwijs de brug te gaan bouwen.

Meer weten? Zie Nieuwe kader met schema's