2.3.1.1 Hermeneutisch bouwplan

Gezien de complexiteit van de vraag en de onbekendheid met het veld is er op strategisch niveau voor gekozen om de brug niet alleen gaandeweg, maar ook 'van twee kanten' te bouwen. Deze aanpak past in de traditie van hermeneutisch pendelen (Gadamer). Op metaniveau is in dit onderzoek dus steeds sprake van diverse vormen van heen en weer bewegen:

 

Meer weten? Zie Incrementalisme