1.2 Legitimatie

Het onderwerp van dit onderzoek is 'individuele verschillen in besluitvorming' en, zoals we in de Aanleiding al even aanstipten, is het belang van onderzoek hiernaar is primair gelegen in de maatschappelijke consequenties van besluitvorming. Immers:

Meer weten? Zie Aanleiding, legitimatie etc.