1.2 Legitimatie

Het onderzoeksobject, Individuele Verschillen in Besluitvorming (IVBV) raakt net als het meer overkoepelende begrip besluitvorming aan kennisconcepten, waarden en belangen, die zowel:

Zelfs op hoog niveau, zoals bijvoorbeeld bij wereldleiders, CEO's en anderen die belissingen nemen met grote impact, lijkt de redelijkheid soms ver te zoeken. Dat doet de vraag rijzen naar de wijze waarop hun keuzes tot stand komt. Hoe waarachtig, relevant en logisch zijn de door hen gehanteerde argumentaties? We hebben zo onze twijfels, maar beperken die hier tot enkele significante kennisdomeinen en levensgebieden, zoals:

  1. De wetenschap  
  2. De politiek
  3. De moraal
  4. Mensbeelden
  5. Conclusies

Meer weten? Zie Aanleiding, legitimatie etc.