4. Casus ter illustratie

Casus ter illustratie: Back to the future; Richtlijnen voor het nieuwe denken over succesvolle winkelgebieden

PDF als bijlage invoegen

                          

Meer weten? Zie Inleidend kader