2.5 Bijlagen wetenschapsfilosofie

Door onze versie van de fundamentele vragen op zichzelf te betrekken, ontstaat een interessante, zij het tautologische, wetenschapsfilosofische puzzel. Aangezien het hier niet om een levend wezen gaat, maar om 'work in progress' zijn de vragen wat aangepast.

                    

Aan de orde komen:

  1. Waarom-vraag: vanwaar een nieuw epistemologisch kader?
  2. Wat is de historie van het nieuwe kader?
  3. Wat is het verschil dat het verschil maakt?
  4. Hoe draagt dit nieuwe kader bij aan de verklaring op inhoudsniveau?

Meer weten? Zie Methode