x.2.3 Bijlagen

Door de fundamentele vragen van Tinbergen op zichzelf te betrekken, ontstaat een interessante wetenschapsfilosofische puzzel. Aan de orde komen: 

  1. Vanwaar een nieuw kader?
  2. Wat is de historie van het nieuwe kader?
  3. Wat is het verschil dat het verschil maakt?
  4. Welke (verwachte) bijdrage biedt dit nieuwe kader aan de verklaring op inhoudsniveau? 

Meer weten? Zie Nieuw epistemologisch kader