3. Toelichting H.3

H.3 luidt: De ontwikkeling van het stabiele fundamentele motivatieprofiel, en de daaruit voortkomende sociale strategie, vindt in de (vroege) jeugd plaats onder invloed van de interactie van de genen met de primaire omgevingsfactoren.

  

Toelichting

De formatie van het brein krijgt vorm vanaf de conceptie, in eerste instantie relatief los van de sociale omgeving. Al snel na de geboorte wordt die ontwikkeling mede gestuurd door sociale interactie. Er ontstaat een steeds sneller uitdijend arsenaal aan mentale functies waardoor het op een bepaald moment ook mogelijk/noodzakelijk wordt om prioriteiten te stellen. Tijdens de eerste 36-48 maanden na de conceptie prioriteert (het brein van) het individu één van de drie fundamentele motivaties. Door deze onbewuste prioritering ontstaat een kenmerkend fundamenteel motivatieprofiel dat de sociale strategie van het individu aanstuurt. Er is dan sprake van stabiel, consistente gedrag van het individu binnen een sociale context.

Meer weten? Zie Inleiding