4. Toelichting H.4

H.4 luidt: Het is mogelijk om te komen tot een wetenschappelijk verantwoorde taxonomische indeling van de drie fundamentele motivaties en de daaruit voortkomende sociale strategieën.

Toelichting

Deze taxonomie, waarbij de verschillende sociale strategieen van vrouwen en mannen worden gecategoriseerd op basis van hun fundamentele motivatieprofiel en sexe, biedt inzicht in voorspelbaar gedrag. Deze taxonomie kan als basis dienen voor meer praktijk-georiënteerde vormen van wetenschap, zoals bijvoorbeeld onderzoek op het terrein van privé en zakelijke relatievorming, mentale gezondheid en marketing research. De taxonomie, de TIMES (Taxonomy of Individual Motivation of Evolutionary Strategy) wordt besproken en toegelicht in Module E.

Meer weten? Zie Inleiding