2. Het adaptatief-belangperspectief

De centrale vraag in het adaptief-belangperspectief is: hoe hebben variaties in de eigenschap (KK) geinteracteerd met de omgeving om uiteindelijk bij te dragen aan reproductief succes? Meer concreet gaat het hierbij om vragen als: 

We hanteren daarbij de volgende denkrichting:

We beginnen onze verheldering met die concepten die het verst verwijderd zijn van het onderzoeksobject, de eigenschappen die aan het begin van de verklaringsketen staan. Daar liggen immers de factoren die de (on)mogelijkheden en bandbreedten van KK bij de huidige mens bepalen. Om de ontwikkeling van de mens tot Hss te onderzoeken, gaan we hier in eerste instantie in op een aantal fundamentele veranderingen in de habitat van homiden. Daarna duiden we een aantal daarmee samenhangende adaptaties in het meest kenmerkende orgaan van de mens, het brein. 

Aan de orde komen:

  1. De contextuele ontwikkelingen
  2. De ontwikkeling van het brein
  3. Cruciale aspecten van adaptief-belang (brein)
  4. Conclusies.

Meer weten? Zie Inleiding