7.2.2 Hedendaagse-functionalistisch kader

In de hedendaagse-functionalistische visie zijn seksueel reproducerende soorten actoren die binnen een bepaald veld opereren. In dit hoofdstuk staan beide onderdelen van dit elkaar wederzijds constituerende systeem centraal. Aangezien seksuele reproductie en in het verlengde daarvan inclusive fitness al uitvoerig aan de orde is geweest, ligt het focus hier op de breinfuncties bij actoren in het veld (i.c. soorten) om potentiële partners, predatoren en voedsel te ontdekken (Chen, 2013; Damasio, 2010; Kandel, 2009; Pinker, 1997; Wolpert & Ghahramani, 2000) en ervaringen op te slaan en daarvan te leren. De consequenties van deze doordenking komt kort aan de orde als Motivatie revisited.

  1. Het brein
  2. Motivatie revisited.

Meer weten? Zie Het narratieve kader