3.2.4 Vorming ind.motivatieprofiel

Profileren is de wijze waarop we ons kenmerkend laten zien aan anderen. Hier gaat het om het wordingsproces van het individuele fundamentele motivatieprofiel, het geheel van relatief stabiele gedragspatronen die deze persooon tot 'dit individu' tot maken en zich daarmee dus onderscheidt van anderen. 

In schema: 

                 

Chronologisch beloop:

Toelichting/Nog verwerken

 

 

Meer weten? Zie Psychosoc.ontw.