7.1.2.1 Keuze?

Om individualisering mogelijk te maken gaat de EP ervan uit dat het zaak is om zich met een van de drie fundamentele motivaties te profileren. Ook om energie-technische redenen is het juist goed om alle drie de motivaties niet in gelijke mate te beheersen (Miller, 2000a; Rich Harris, 2011, p. 144). Zodra het individu zich enigszins motivationeel specialiseert, treedt een zichzelf versterkend mechanisme in werking dat er voor zorgt dat er sprake is van een preferente manier van besluitvorming. Het betreffende indivivu wordt op een domein al snel beter dan in de beide andere en daarmee kan hij of zij zich onderscheiden in termen van selecteren en adverteren. Daarvoor moet alleen nog een vertaalslag naar gedragsniveau worden gemaakt met behulp van een bijpassende sociale strategie.

Meer weten? Zie Hoe werkt IVBV