5.3 Keten in schema (revisited)

In deze module zijn vier fundamentele vragen beantwoord over het fenomeen individuele verschillen in besluitvorming. Om dat complexe fenomeen te duiden, is narratieve informatie uit de EP over besluitvorming op soortniveau samengevoegd met deels hypothetische eigen ideeen. Vandaar dat gesproken wordt over een tentatief model dat hieronder schematisch wordt weergegeven.

toevoegen aan begin en eind (links en rechts: VUCA-omgeving

toevoegen aan het eind (rechts): zichtbare of op gedragsniveau: individuele verschillen in besluitvorming

Op basis van dit model is het mogelijk om individuele verschillen in besluitvorming te verklaren en voorspellen, maar ook de daaraan ten grondslag liggende 'persoonlijkheden' inzichtelijk te maken door middel van een aantal hypothesen zoals beschreven in Module C en een taxonomie zoals beschreven in Module E. 

Meer weten? Zie Ketenperspectief (samenvatting)