x.3. V.2 in steekwoorden Indiv.verschillen

Individuele verschillen in besluitvorming vinden hun legitimatie in de VUCA-context waarin zoogdieren in het algemeen en hun brein in het bijzonder nog altijd leven. Om de werking van het menselijke brein te begrijpen, benadert EP menselijk gedrag vanuit de geëvolueerde functionaliteiten van de wisselwerkingen tussen evolutionaire veldkrachten en individuele adaptaties. Deze wisselwerkingen vormen een soort keten van determinanten die sturingsmechanismen op soortniveau verbinden met individuele besluitvorming. Diezelfde determinanten vormen ook de verklaring voor het optreden van individuele verschillen in besluitvorming. Uitgaande van individuele verschillen in besluitvorming als vertrekpunt luidt die keten in steekwoorden (zie 1. voor compacte verwoording) alsvolgt: 

Na een finish in een huidige VUCA-omgeving geldt:

 1. Zichtbare verschillen in individuele keuzes >
 2. Bandbreedte in keuzegedrag >
 3. Combinatie van flexibiliteit en consistentie >
 4. Sociale strategie >
 5. Sociale relaties >
 6. Morele waardebepaling >
 7. Prioritering >
 8. Kritische periode >
 9. Socialisatieproces >
 10. Sociale omgeving >
 11. Drie fundamentele deelmotivaties (binding, samenwerking en hierarchie) >
 12. Fundamentele motivatie >
 13. Brein als onderscheidend orgaan >
 14. Selecteren/detecteren en adverteren >
 15. Mental fitness indicatoren >
 16. Verlagen gen. mutation load >
 17. Seks partnerkeuze >
 18. Indiv. Verschillen op soortniveau >
 19. Interactie genen met soc. omgeving >
 20. Variatie >
 21. Erfelijkheid >
 22. Seks.reproductie >
 23. Destijds VUCA omgeving

Meer weten? Zie Inleiding