2. V.1 in steekwoorden

Individuele verschillen in besluitvorming vinden hun legitimatie in de VUCA-context waarin zoogdieren in het algemeen en hun brein in het bijzonder nog altijd leven. Om de werking van het menselijke brein te begrijpen, benadert EP menselijk gedrag vanuit de geëvolueerde functionaliteiten van de wisselwerkingen tussen evolutionaire veldkrachten en individuele adaptaties. Deze wisselwerkingen vormen een soort keten van determinanten die sturingsmechanismen op soortniveau verbinden met individuele besluitvorming. Diezelfde determinanten vormen ook de verklaring voor het optreden van individuele verschillen in besluitvorming. Uitgaande van de VUCAO-omgeving als vertrekpunt luidt die keten in steekwoorden (zie 4. voor compacte verwoording) als volgt:  

 1. Seks.reproductie >
 2. Erfelijkheid >
 3. Variatie >
 4. Interactie genen met soc. omgeving >
 5. Indiv. Verschillen op soortniveau >
 6. Seks partnerkeuze >
 7. Verlagen gen. mutation load >
 8. Mental fitness indicatoren >
 9. Selecteren/detecteren en adverteren >
 10. Brein als onderscheidend orgaan >
 11. Fundamentele motivatie >
 12. Drie fundamentele deelmotivaties (binding, samenwerking en hierarchie) >
 13. Sociale omgeving >
 14. Socialisatieproces >
 15. Kritische periode >
 16. Prioritering >
 17. Morele waardebepaling >
 18. Sociale relaties >
 19. Sociale strategie >
 20. Combinatie van flexibiliteit en consistentie >
 21. Bandbreedte in keuzegedrag >
 22. Zichtbare verschillen in individuele keuzes >
 23. VUCA omgeving.

Meer weten? Zie Inleiding