7.1.2 Hoe werkt IVBV

Het werkingsmechanisme van IVBV is alsvolgt...

De vraag naar de werking van individuele verschillen in besluitvorming, gegeven het uiteindelijk doel om bij te dragen aan reproductief succes, is tweeledig:

Volgens de EP zijn er drie sociale domeinen waarop besluitvorming primair betrekking heeft:

De wijze waarop men dat doet, reflecteert door welk domein men als beslisser is gevormd. Immers, vorm volgt functie. Er is daarbij sprake van een fundamentele vorm van differentiatie in besluitvorming omdat de motivatie die daaraan ten grondslag ligt, bepaalt:

Het individu kan zich dankzij de vervolgens optredende verschillen in besluitvorming onderscheiden van anderen, waarbij twee functionaliteiten van bijzonder belang zijn in het kader van seksuele reproductie: 

Om daartoe als individu te kunnen komen, postuleert de EP een aantal voorwaardelijke mechanismen, een soort keuzes op metaniveau die direct invloed uitoefenen op verschillen in besluitvorming, zoals:

  1. De keuze voor een van de drie motivaties
  2. De keuze voor een sociale strategie als vormgeving op gedragsniveau
  3. De keuze om te communiceren via en namens een verborgen brein.

Meer weten? Zie Uitwerking IVBV