2.1 Theoretisch kader

Onder het theoretisch kader verstaat men het samenhangende geheel van wetenschappelijke uitgangspunten dat het vertrekpunt vormt voor het onderzoeken van het onderwerp 'individuele verschillen in besluitvorming, verklaard vanuit seksuele selectie'. Aangezien de beschrijving van het gehele kader een nogal uitvoerige exercitie is, verwijzen we daarvoor naar elders. Hier beperken we ons tot die aspecten die nodig zijn om de operationalisatie en conceptualisatie te kunnen verhelderen en verantwoorden.

  1. De uitgangspunten van het pragmatisme
  2. De uitgangspunten van de evolutiepsychologie 
  3. De uitgangspunten van de systeemtheorie
  4. Accenten als bouwstenen methodisch kader.

Meer weten? Zie Methode