2.2 Operationalisatie

De EP is een eclectische theorie die uitgaat van multifactoriele verklaringen uit eeen aantal bio-psycho-sociale domeinen. De bijpassende operationalisatie van de kernconcepten is eveneens eclectisch te noemen, maar kan worden samengevat als: 

De verklaringsketen en het ontstaan daarvan worden nader toegelicht in de Conceptualisatie van het onderzoeksobject. Hier beperken we ons tot de vier, door ons aangepaste perspectieven. In schema: 

       

Vertaald naar vraagstellingen als onderzoekskader met bijbehorende narratieven (zie Narratieven in Mod A.) als antwoordvorm, komen hier aan de orde:

  1. Het fylogenetisch perspectief; hoe is de eigenschap (KK) ontstaan in de loop van de evolutionaire geschiedenis?
  2. Het adaptief-belangperspectief; hoe hebben variaties in de eigenschap (KK) geinteracteerd met de omgeving en bijgedragen aan reproductief succes?
  3. Het ontogenetisch perspectief; hoe verandert het gedrag (KK) gedurende de verschillende levensfasen van het individu en welke mechanismen bepalen die ontwikkeling?
  4. Het mechanisme-perspectief; welke psychologische eigenschappen en functionaliteiten sturen het gedrag (KK) bij de huidige mens?

Meer weten? Zie Methode