2.1.1 Pragmatisme

Het pragmatisme is een wetenschappelijk paradigma dat het oplossen van problemen of beantwoorden van praktijkvragen centraal stelt en daarbij de volgende voor hier relevante uitgangspunten hanteert:    

  1. Men focust op verhelderen, hier in de vorm van het verwoorden van verklaringen in toetsbare hypothesen
  2. Men gaat uit van modulariteit
  3. Men focust op functionaliteit
  4. Men streeft naar het leveren van bijdragen aan de samenleving.

Helaas is er op het gebied van de evolutiepsychologie dat normaal gesproken zou fungeren als methodisch kader, nog geen sprake van een sluitende epistemologie; er is geen handleiing voor het doen van gedragsonderzoek (REf.). Daarom is hier ook in methodische zin gekozen voor een pragmatisme aanpak en wel in de vorm van het incrementalisme: bij complexe vraagstukken kan men het best de brug bouwen terwijl men er overheen loopt, waarbij (wederom) functionaliteit voorop staat (Quinn,2004). Men spreekt ook wel van bricoleren of design thinking. 

Meer weten? Zie Theoretisch kader

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Pragmatisme