2.1.2 Evolutiepsychologie

Evolutiepsychologie (EP) is een wetenschappelijke theorie die de evolutionaire geschiedenis van de mensheid (in brede zin) hanteert om te komen tot verklaring van hedendaags gedrag, hier dus KK. 

Darwin realiseerde zich als eerste dat zijn evolutieleer ook tot een beter inzicht in het gedrag van de mens zou kunnen leiden. Overeenkomstig voorspelde hij een grootse toekomst voor de psychologie: “In the distant future I see open fields for more important researches. Psychology will be based on a new foundation, that of the necessary acquirement of each mental power and capacity by gradation” (Darwin, 1871). Zij het met ruim 100 jaar vertraging , werd zijn visie de basis voor de evolutiepsychologie (Cronin, 1992).

Formeel is evolutiepsychologie als nieuwe wetenschap geïntroduceerd in The Adapted Mind (1992) van Tooby, Cosmides en Barkow. Dit boek bestaat uit een verzameling studies over de geëvolueerde psychologische mechanismes die menselijk gedrag en cultuur genereren. Seksuele selectie maakt deel uit van de inhoud met onder andere bijdragen van David M. Buss, Bruce Ellis, Donald Symons, Margo Wilson en Martin Daly.  

Aangezien de EP voor velen nog onbekend is, maar dit wel het theoretisch fundament vormt voor zowel de inhoudelijke als methodische invulling van deze studie, vatten we een aantal zaken rondom de EP hier samen, zoals:  

  1. Definitie
  2. Doelen & belangen
  3. Axioma's
  4. Methodologische uitgangspunten.

Meer weten? Zie Theoretisch kader